Tuesday, October 7, 2014

நீங்களும் மக்கள் முதல்வராக வேண்டுமா....?


பெரியாரைத் துணைக்கோடி, தம் குற்றம் கடிதலாலும், சிற்றினம் சேராமையாலும் மக்கள் தலைவனாக முடியும் என்கிறது தமிழர்களின் நீதி நூலான  திருக்குறள்  [ அதிகாரம் 45,44,46]
 

கல்வி,  கேள்வி,  அறிவுடமைகளால் ஒருவன் தன்னைத்தானே காத்துக் கொள்ள முடியுமென்றாலும் அறிவு , வயது  , திறமை ,  பண்பு போன்றவற்றில்  முதிர்ச்சியுற்ற பெரியவர்களின் துணையையும் தேடிப்பெற்றுக் கொள்ளவேண்டும் என்றும்

 தம்மிடம் தோன்றும் குற்றங்களை தாமே கடிந்து அறவே நீக்கிக் கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகும். அனைவருக்கும் இது பொருந்துமாகிலும் , முக்கியமாக நாட்டை ஆளும் தலைவனுக்கு இது  மிக மிக முக்கியமான ஒன்றாகும். ஏனெனில் தம் குற்றம் கண்டு  நீக்க முயலாமல் பிறரது குற்றங்களை நீக்குவதென்பது இயலாத காரியமாகிவிடும் என்றும்

தரம் தாழ்ந்து செயல்படும் மக்களுடன் சேராதிருத்தல் என்பது மிக முக்கியமான ஒன்றாக கூறப் படுகிறது..ஒருவனது அறிவு அவனது மனத்துள்ளதா?   அல்லது அவன் சாரும் இனத்துள்ளதா? என ஆராய்வோமாகில், மனத்தில் உள்ளது போல் தோன்றினாலும் அவன் சார்ந்திருக்கும் இனத்தினால் அதுமாறும் தன்மையுடையது என்பது தெளிவாகும் .[இங்கு இனம் என்பது மக்கள் கூட்டத்தை குறிப்பது]
அதனால்தான் தரம் தாழ்ந்த மக்களுடன் சேராதே எனவும்  எச்சரிக்கப் படுகிறது.

இவற்றையே மேலே குறிப்பிட்ட  மூன்று அதிகாரங்களில்  வரும் பத்துப் பாடல்களும்  உணர்த்தி நிற்கின்றன.

 வள்ளுவப்பெருந்தகை நாம் வாழும் வகையுணர்த்தி நிற்கையில் இன்றைய  போராட்டங்கலும், பேதங்களும்  எதற்கோ என எண்ணத் தோன்றுகிறது.

பெரியாரைத்  துணைக்கோடல் எனும் அதிகாரத்தினை அறிவோமாகில் ..

அறநெறிகளை நீங்கள்  அறிவதோடல்லாமல் ,முதிர்ந்த அறிவுடைய மூத்தவர்களின் ஆழ்ந்த நட்பை பெற்றுக்கொள்ளும் வழியறிந்து அதைப் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும்

தமக்கு நேர்ந்த துன்பங்களை விடுத்து  , இனி நேரக் கூடிய துன்பங்களையும் முன்னதாகவே  அறிந்து  அதை வராமல் காக்கவல்ல திறமையுடைய பெரியவர்களைத தேடிக் கண்டறிந்து, அவர்களைப்  போற்றி, அவர்களுக்கு வேண்டுவன செய்து நட்பாக்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும்.

பெரியவர்களான சான்றோர்களைத் தேடி  நட்பாக்கிக் கொள்ளுதல் என்பது ஒன்றும் இலகுவான காரியமல்ல.உலகத்தில் உள்ள அரிதான செயல்களில் எல்லாம் இது அரிதானதாகும்

தம்மைவிட அறிவிலும் திறமையிலும் முதிர்ந்த மூத்த பெரியவர்களைத் தமக்கு வேண்டியவர்களாக கொண்டு வாழுதலே   ஒருவனுக்குரிய வலிமைகளுள் எல்லாம் தலையான வலிமையாகக் கொள்ளப்படுகிறது.

மக்களின் தலைவன் என்பவன் தன் நல்லாட்சிக்காகவே  சிந்தனை செய்து ஆலோசனை கூறுபவர்களையே தன் கண்களாகக் கொண்டு ஆட்சி நடத்தவேண்டியுள்ளதால் அங்ஙனம் சிந்திக்கும் திறன் மிக்கவர்களை நன்கு ஆராய்ந்து தனக்குத் துணையாகக் கொள்ளவேண்டும்.

அறிவு, ஆற்றல் , ஒழுக்கம்  என எல்லாவகையாலும் தகுதியுடையவர்களைத் தனக்குத துணையாகக்  கொண்டு தானும் நன்கு ஆராய்ந்து அறிந்து நடக்கவல்ல திறமையான ஒரு தலைவனுக்கு பகைவர்களால் எந்தக் கெடுதியும் விளையப் போவதில்லை

குற்றம் குறை கண்டவிடத்து தம்மை இடித்துக் கூறி[ வலியுறுத்திக் கூறி] திருத்தவல்ல தகுதியுடைய பெரியவர்களைத் துணையாகக் கொண்ட எவரையும்  கெடுக்கக் கூடிய  ஆற்றல் படைத்தவர்கள்  யாரும் இந்த உலகில் இருக்கவே முடியாது.

தன்னை குற்றம் கண்டவிடத்து இடித்துக் கூறி [ வலியுறுத்திக் கூறி] திருத்தவல்ல பெரியவர்களின் துணையில்லாத பாதுகாப்பற்ற தலைவன், விசேடமாக ஒரு பகை அவனைச் சூழாவிடினும் தானே கெட்டொழிந்து போவான்.

முதல் போட வழியில்லாத வணிகர்களுக்கு எவ்வாறு ஊதியம் கிடைக்காதோ, அவ்வாறே தம்மைத் தாங்கவல்ல பெரியவர்களின் சார்பில்லாதவர்களுக்கு நிலையான வாழ்வு கிடைக்கப் போவதில்லை.கட்டிடத்தைத் தாங்கும் உத்தரம் போல வாழ்வில் நிலை பெறுதலும் உயர்தலும் பெரியவர்களின் துணையால் இலகுவில் ஈடேறும்.

துணையாகக் கூடிய நல்லவர்களோடு மனம் வேறுபட்டு அவர்களின் நட்பினைக் கைவிடுவதென்பது பலரோடு பகை கொள்வதைவிடப் பத்துமடங்கு தீமையாய் முடியும்.

குற்றம் கடிதல் எனும் அதிகாரத்தினை அறிவோமாகில் .

செல்வச் செருக்கும் , கடுங்கோபமும் , சிறுமைப் பண்பும் இல்லாதவர்களின் பெருக்கம் அதாவது பதவி, புகழ், செல்வம் என்பன குறைவில்லாது உயர்ந்துகொண்டே செல்லும்.இவ்வாறான சிறுமைப் பண்புகள் மக்களை வழிநடத்தும் தலைவர்களிடம் அமையுமாயின் அதுவே அவர்களுக்கு எதிரியாக மாறிவிடும்.

செலவு செய்ய வேண்டிய இடங்களில் செலவு செய்யாமல் , செல்வத்தின் மீது பற்று வைக்கும் கருமித் தனமும், பெருமைதராத எல்லைமீறிய மான உணர்ச்சியும் , மாண்பற்ற தகுதியில்லாத மகிழ்ச்சியும் , நாடாளும் தலைவனுக்கு குற்றமாகும். இவை அறவே நீக்க வேண்டியனவாகும்.  மாண்பு இறந்த மானம் என்பது  எல்லை கடந்து மான உணர்ச்சி பேசுவதையும் , மாணா உவகை என்பது காமம் போன்றவற்றில் எல்லைகடந்த மகிழ்ச்சியில் திளைப்பதையும் குறிக்கும்.

தமக்கு வரும் பழிச் சொற்களுக்கு  வெட்கப்படும் பண்பாளர்கள், தினையளவினதாகவே குற்றம் தம்மிடம் ஏற்பட்டாலும் அதனைச் சிறிது என்று கருதாது பனை அளவினதாகக் கருதி அதை நீக்கத் துடிப்பார்கள்.பொதுவாக பிறருடன் ஒப்பிட்டு "நான் என்ன தவறு செய்துவிட்டேன் ,பெரிதாக நான் ஒன்றும் செய்துவிடவில்லையே என்று வாதிடுவது மாந்தர் இயல்பு எனினும்  பண்பான தலைவன் இப்படி வாதிட மாட்டான்.

ஒருவருக்கு அழிவைக் கொடுக்கும் பகை அவர் செய்யும் குற்றமேயாகும்.அதனால் அவர் தன்னிடம் எந்தக் குற்றமும் ஏற்ற்படாதிருப்பதையே குறிக்கோளாகக் கொண்டு காக்கவேண்டும்.
ஒருவருக்கு புறத்தேயிருந்து பகை வருகிறதென்பதை விட அவர்கள் புரிகின்ற குற்றங்களினாலேயே அவரது அழிவு தொடங்குகிறது.

குற்றம் ஓன்று தன்பால் உண்டாகும் முன்பே அதனை வராமல் தடுத்துத் தன்னைக் காத்துக் கொள்ளாதவன் வாழ்க்கை எரியும் நெருப்பின் முன்னிட்ட வைக்கோற்போர் போலக் கெட்டொழிய நேரும். குற்றமொன்று ஏற்பட்டபின் காத்தல் என்பது வைக்கோல் போரில் நெருப்பு தன்னைக் காப்பது போலாகிவிடும். சிறு குற்றங்கள் கூட தன்பால் ஏற்படாதவாறு முன்கூட்டியே  தன்னைக் கண்காணித்துக் கொள்வதுதான் நல்ல தலைவனுக்கு அழகாகும்.

முதலில் ஆட்சிபுரிபவன் தன்பால் உள்ள குற்றங்களைக் கண்டு அதனை நீக்கி விட்டுப் பிறகு மற்றவர்களிடம் உள்ள குற்றங்களை கண்டு நீக்க வல்லவனாயிருந்தால் அந்த ஆட்சியாளனது ஆட்சிக்கு எந்தவித கேடும் குற்றமும் உண்டாகாது. ஆள்பவனே குற்றமுடையவனானால் பிறர் குற்றம் களைதல் கைகூடாது. அவன் குற்றமற்றவனானால் அவனது ஆட்சியில் எவ்விதக் குற்றமும் நேராமல் காக்க முடியும்.

தனக்கும் பிறர்க்கும் செய்துகொள்ளக் கூடிய நன்மைகளைச் செய்து கொள்ளாது, மிகுந்த அவாக் கொண்ட கருமி சேர்த்த செல்வம் பின்னொருநாளில் யாரும் காக்கவியலாது தானே அழிந்து போகும்.

செல்வத்தைச் செலவிடவேண்டிய நேரத்தில் செலவிடாது அதில் அதிக ஆசைவைக்கும் கருமித்தனம் குற்றங்கள் எதனுள்ளும் வைத்து பார்க்கமுடியாதளவு குற்றமாகக் கருதப்படும்.

ஒருவன் எத்துணை உயர்ந்தாலும், எப்பொழுதும் தன்னைத்தானே வியந்து பெரிதுபடுத்திப் பேசாதிருப்பானாகில் மக்களிடையே மேலும் உயர்வான். இத்தகைய செருக்கு மிகுமாயில் தனக்கும் பிறர்க்கும் நன்மைதராத செயல்களையே செய்ய விருப்பம் கொள்வான். மிக உயர்ந்த நிலைகளை அடைந்தாலும் அடக்கமாக இருந்து ஆட்சிபுரிபவனே நல்லாட்சியாளன் ஆவான்.

தான் ஆர்வத்தோடு நேசிக்கும் பொருட்களில் தனக்குள்ள ஆசையை வெளிப்படுத்துவது குற்றம்.அவ்வாறு தாம் கொண்ட ஆர்வத்தை  யாரும் அறியாதவாறு அப்பொருட்களை ஒருவன் அனுபவிக்க வல்லவனானால் பகைவர்கள் அவனை கொல்லுமாறு சிந்திக்கும் சூழ்சிகள் பயனற்றுப் போகும். அவனுக்கு எதில் ஆசையுள்ளதென அறிந்து அவனை அழிக்கச் சதி செய்பவர்களுக்கு ஆர்வ வெளிப் பாடானது வழிசமைத்துக் கொடுத்துவிடும்.[ ஏதிலார் நூல் என்பது பகைவர் சிந்தனையைக் குறிக்கும்.திட்டமிடுதலின் சிந்தனையை நூலென்றார்.]

சிற்றினம் சேராமை எனும் அதிகாரத்தினை அறிவோமாகில்

பெருமை மிக்க பெரியோரது மனமானது சிறியார் இனத்தோடு [ இங்கு சிறியார் இனம் என்பது தரம் தாழ்ந்த மனிதர்களைக் குறிக்கும்] நட்புக் கொள்ள அஞ்சும் . சிறுமைமிக்க சிறியோர் மனமோ சிறியாரைக் கண்டவுடன் அவர்களைத் தன் சுற்றமாக நினைத்து அவர்களுடன் சேர்ந்துவிடும்.

தான் சேர்ந்த நிலத்தின் இயல்பால், நீர் திரிந்து அந்நிலத்தின் நிறமும் சுவையும் உடையதாய் மாறும். அதுபோல மாந்தர்க்கு தாம் சேர்ந்த இனத்தினது இயல்பால் அறிவு திரிந்து அவ்வினத்தினது தன்மையைகொண்டுவிடும் .ஆதலால் சிற்றினம் சேர்வதை நல்லரசன் தவிர்க்க வேண்டும்.

மக்களுக்குப் பொதுவான உணர்ச்சி  என்பது அவரவர் மனத்தால் அமைவதாகும்.ஆனால் அவர்களை இத்தகையவர்கள் என்று சொல்லும் சொல் அவர்தம் இனத்தாலேயே அமைவதாகும்.

ஒருவனது அறிவு அவனது மனத்தில் உள்ளதுபோல வெளியே தோன்றி அவன் சார்ந்துள்ள இனதுகேற்ப வெறுபடுவதாகும். அவரவர் மனதிலிருந்துதான் அறிவு வெளிபடுகிறது என்பது உண்மையே. ஆனால், அவன் பலருடன் பழக பழக அந்த இனதுக்குள்ளதாகிய நன்மை தீமைகள் இந்த அறிவில் படிந்து இந்த இனத்துகேற்ற அறிவாக அது மாறிவிடுகிறது.    

ஒருவனது மனம் தூயனவாதலும் செய்யும் செயல் தூயனவாதலும் அவன் சாரும் இனம் தூயதாக அமைதளைப் பொறுத்தே உண்டாகும். ஆதலால், இனம் தூயதானால் மனம் தூயதாகும். மனம் தூயதானால் செயல் தூயதாகும்.

மனம் தூயவரானவர்களுக்கு மக்கள் நல்லவர்களாக அமைவர். இனம் தூயவரானவர்களுக்கு அவர்கள் செய்யும் செயலெல்லாம் நல்ல பயனுள்ளதாகவே முடியும்.

மனம் நல்லதாதல் நிலை பெற்ற மக்கள் உயிர்க்கு ஆக்கத்தைக் கொடுக்கும். மன நலத்தால் அறவழி நிலைக்க உயிர் ஆக்கம் பெரும். இனம் நலம் நற்பெயர் தருதலால் அதன் வழி புகழ் அனைத்தும் வாய்க்கும்.

மன நலம் இயல்பாக மிக உடையவர்  ஆயினும் சான்றோர்களுக்கு இன நலமும் அமைவது அதற்கு பாதுகாப்பான துணையாகும். மனநலம் இயல்பாகவே வைத்துள்ளது என்றாலும் இன நலமும் அமைந்தால் அம்மண நலம் காக்கப்படும் என்பதாகும்.

இயல்பாய் அமைந்த மன நலத்தினாள் மறுமையிலும் நன்மை உண்டாகும் அம்மணத்தின் நன்மையையும் இன நலதினாலேதான் பாதுகாவலாய் கட்டிக்காக்கப்படுகிறது. மன நலமும் இன நலமும் தொடர்ந்து பரம்பரைக்கும் மறுமைக்கும் பயன் தருவன ஆகும்.

நல்லவர் இனத்தைக் காட்டிலும் ஒருவனுக்கு துணையாவது பிறிதில்லை. தீயவர் இனத்தைவிட துன்பப்படுத்துவதும் வேறொன்றுமில்லை.    

இந்த நீதியைத் துணையாகக் கொண்டு நீங்களும் முயலுங்கள். நிச்சயம் நீங்கள் மக்கள் தலைவனாகலாம். காலம் உங்களை முதல்வனுமாக்கலாம்.
      

Saturday, August 16, 2014

கச்சதீவு ஒப்பந்தம் - யூன் 1974

கச்சதீவு ஒப்பந்தம் -  யூன் 1974 - 
28.06.1974

இந்தியா இலங்கை நாடுகளுக்கிடையில் நட்புறவை மேம்படுத்தும் ஒரு நடவடிக்கையாக இந்தியாவுக்கு சொந்தமான கச்சதீவை தாரை வார்த்து - இலங்கைக்கு சொந்தமாக்கிய நாள். இந்தியப் பிரதமர் இந்திரா காந்தியும் - இலங்கைப் பிரதமர் சிறிமாவோ பண்டார நாயக்கவும் இணைந்து இந்த ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்ட நாள். இந்தியாவின் கடல் பகுதியில் அமைந்துள்ள கச்சதீவு இலங்கைக் கரையிலிருந்து 18  கடல் மைல் தூரத்திலும், ராமேஸ்வரம் கரையிலிருந்து 10 கடல் மைல் தூரத்திலும் அமைந்திருந்ததால் அது தமிழ்நாட்டுக்கு உரிய பகுதியாகவே கருதப்பட்டது. வரலாற்றுச் சான்றுகளும் இதை உறுதிப்படுத்துகின்றன.   இதைக் கருத்தில் எடுத்து ஒப்பந்தம் போட்டதாகத் தெரியவில்லை. ஏனென்றால் தமிழ்நாடு அரசின் முழுச் சம்மதமில்லாமல் கச்சதீவு   ஒப்பந்தம் கைச் சாத்திடபபட்டிருந்தது. இருப்பினும் அன்று முதல் அமைச்சராக இருந்த கலைஞர் மு.கருணாநிதியின் விடாமுயற்சியால் தமிழக மீனவர்களுக்கு சாதகமான சில திருத்தங்கள் இவ்வொப்பந்தத்தில் சேர்க்கப்பட்டன.

*** இந்திய மீனவர்கள் கச்சதீவுக் கடலில் மீன் பிடிப்பதற்கும், அதன் நிலப் பகுதியில் தங்கி வலைகளை உலர விடுவதற்கும் அனுமதி அளிப்பதென்றும்,

*** வருடாவருடம் நடைபெறும் கச்சதீவு அந்தோனியார் ஆலய உற்சவத்தில் இருநாட்டு  மக்களும் கலந்து கொள்வதற்கான ஏற்பாடுகளை இருநாட்டு அரசுகளும் செய்து கொடுப்பதென்றும் இந்த ஒப்பந்தத்தில் வழிவகை செய்யப்பட்டிருந்தது.
இந்திய மீனவர்களுக்கு குறிப்பாக தமிழ்நாட்டு மீனவர்களுக்கு சாதகமான இந்த இரு திருத்தங்களும் சேர்க்கப்பட்டதால் கச்சதீவு மீதான தமிழ்நாட்டு மீனவர்களின் உரிமை பாதுகாக்கப்பட்டது. இந்தியப் பாராளுமன்றத்திலும் - மாநிலங்கள்  அவையிலும், கச்சதீவு ஒப்பந்தத்துக்கு எதிராக தி.மு.க. உறுப்பினர்கள் கண்டனக் குரல் எழுப்பி தங்களது எதிர்ப்பைப்  பதிவு செய்திருந்தார்கள். அதிக அதிகார  மையத்திலிருக்கும் மத்திய அரசின் முடிவை மாநில அரசுகள் ஒரு வரம்புக்கு மீறி எதிர்க்க முடியாத சூழ்நிலையில், தமிழ்நாடு முதல் அமைச்சர் கலைஞர் மு.கருணாநிதியால் முன்வைக்கப்பட்ட திருத்தங்கள் கச்சதீவு ஒப்பந்தத்தில் சேர்க்கப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டன. இதனையாவது  மத்திய அரசு அனுமதித்ததே என்று ஆறுதல் கொள்ளலாம்.

இந்தியாவின் வெளி உறவுக் கொள்கை அடிப்படையில் இரு நாடுகளுக்கிடையில் உருவான இவ்வொப்பந்தத்தை மாநில அரசால் கட்டுப்படுத்த முடியாது. இது மத்திய அரசின் அதிகார வரம்பிற்குள் இருப்பதால் அதைத்  தடுக்கவும் முடியாது.

கச்சதீவை இலங்கை கேட்டது - இந்தியா அதை கொடுத்தது  என்று சாதாரணமாக  சொல்லிவிட முடியாது. இந்தியாவின் கடல் பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள கச்சதீவை இலங்கைக்கு விட்டுக்கொடுத்தலில் ஒரு ராஜதந்திர பின்னணி புதைந்திருந்தது. இலங்கையுடனான வெளி உறவுக் கொள்கையில் இந்திய அரசுக்கு ஏற்பட்டிருந்த ஒரு சரிவை சரிகட்டுவதற்காகவே இந்த ஒப்பந்தம் கைச் சாத்திடப்பட்டது. . 1971 ம் ஆண்டு நடந்த  இந்திய பாகிஸ்தான் யுத்தத்தில் கிழக்கு பாகிஸ்தான் வங்காள தேசமாக உருவானபோது இலங்கை உடனான வெளி உறவுக் கொள்கையில் விரிசல் ஏற்பட்டு இந்தியாவுக்கு பகை நாடாக இலங்கை மாறியது. யுத்தம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தபோது பாகிஸ்தானுக்கு சொந்தமான விமானங்கள் இந்திய வான் வெளியில் பறப்பதற்கு இந்திய அரசு தடை விதித்தபோது அதற்கு எதிராக பாகிஸ்தானுக்கு உதவ இலங்கை அரசு முன்வந்தது. தனது நாட்டு வான் வெளியில் பறப்பதற்கும் கொழும்பு கட்டுநாயக்க சர்வதேச விமான நிலையத்தில் தரை இறங்கி எரிபொருள் நிரப்புவதற்கும் பாகிஸ்தான் போர் விமானங்களுக்கு  அனுமதி வழங்கியது. 

இலங்கையின் இந்த முடிவால் இந்தியா அதிர்ச்சியடைந்தாலும் தனது தாக்குதலை அதிகரித்தன் மூலம் பாகிஸ்தானை பணிய வைத்து இந்திய உபகண்டத்தில் தனது வல்லாதிக்கத்தை இந்தியா நிரூபித்து காட்டியது.   
யுத்தத்தில் பாகிஸ்தானை  வெற்றி கொண்டு, வங்காள தேசத்தை தோற்றுவித்தாலும், இலங்கையின் எதிர்மறையான போக்கை இந்தியாவால் புரிந்துகொள்ள முடியவில்லை. அதனை நட்பு நாடு என்று சேர்த்துக் கொள்ளவும் முடியவில்லை. பகை நாடென்று விலக்கி வைக்கவும் முடியவில்லை. யானையின் காதுக்குள் கட்டெறும்பு புகுந்த நிலையில் இந்தியா தவித்தது. ஆனால் இதைப் பற்றியெல்லாம் இலங்கை அலட்டிக் கொள்ளவில்லை. தனது நட்பு நாடு கேட்டுக் கொண்டதன் அடிப்படையில் பாகிஸ்தானுக்கு உதவியதாக  இலங்கை தன்னிலை விளக்கம் அளித்து இந்தியாவுக்கு மேலும் அதிர்ச்சியூட்டியது. இலங்கையின் தன்னிலை விளக்கத்தை கேட்டு இந்தியா கோபமடைந்தாலும், ராஜதந்திரத்துக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து இலங்கையுடனான  நட்புறவை தொடரவே விரும்பியது. இந்தியாவின் வடக்கே பாகிஸ்தானும் சீனாவும் பகை நாடுகளாக இருப்பதால், தெற்கே தனது நட்பு நாடாக இலங்கையை   வைத்திருக்கவேண்டிய கட்டாயத்தில் இந்தியா இருந்தது.

இந்தத் தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலையில் கச்சதீவை தானம் செய்தது சரியான ராஜதந்திர  நடவடிக்கைதான்  என்று அரசியல் அவதானிகளும், பாதுகாப்பு அதிகாரிகளும் கருத்து தெரிவித்தனர். ஆனால்  இந்தியாவின்  கடல் பிராந்தியத்தில் அமைந்துள்ள கச்ச தீவை இலங்கை தனதாக்கிக் கொள்ள ஏன் விரும்பியது என்ற சர்ச்சைக்குரிய விவாதத்துக்குள் போக விரும்பாத இந்திய அரசும், அதன் அதிகாரிகளும் இத்துடன் தமது ராஜ தந்திரக் கடமையை முடித்துக் கொண்டனர்.  ஆனால் 1967ஆம் ஆண்டில்  தமிழ்நாட்டு ஆட்சி அதிகாரத்தை இழந்த காங்கிரஸ் தலைமை  இப்போது கச்சதீவை இலங்கையிடம் பறி கொடுத்ததன் மூலம் தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கே சங்கூதிவிட்டது.

  'கடுகு சிறிதானாலும் காரம் பெரிது' என்பார்கள். இலங்கை சிறிய நாடாக இருந்தாலும் அதன் செயல்பாடுகள் பெரியதாக இருந்தது. கச்சதீவை தனதாக்கிக் கொண்டதில் இலங்கை தனது கடல் பிராந்தியத்தை விரிவுபடுத்தியதோடல்லாமல்,  மீன் வளத்தையும் அதிகரிக்க செய்துள்ளது. இந்தியாவின் தென்பகுதி தமிழ்நாட்டையும் இலங்கையின் வடபகுதி யாழ் - குடா நாட்டையும் இணைக்கும்  பாக் நீரிணை  ஆழம் குறைந்த பகுதியாக இருப்பதாலும், கச்சதீவு ஒப்பந்தம் மூலம் இலங்கையின் ஆளுமைக்குள் இப்பகுதி முழுமையும் வந்ததாலும், இந்தியக் கடல் பகுதிக்குள் தனது எல்லையை இலங்கை விரிவுபடுத்திக் கொண்டது. மீன்களின் வாழ்நிலைக்கு ஏதுவாக யாழ்ப்பாணம் வட கடல் பகுதியின் கிழக்கே பீற்ரூ ( PETRUE ) கடல் அடித்தள மேடையும், மேற்கே மன்னார் கடல் அடித்தள மேடையும் இயற்கையாக அமைந்திருப்பதால், அங்கே மீன் இனங்கள் தங்கி இனப்பெருக்கம் செய்து வாழ்வதற்கான தட்ப வெப்ப நிலையும், அவற்றிற்கான  உணவும் நிறைந்திருந்தது சிறப்பு அம்சமாகும். வருடம் முழுவதும் மீன் பிடிப்பதற்கான மீன் வளம் பெருகிப் பரந்து கிடப்பதால்  இறால் மீன்கள் அதிகமாகக் கிடைக்கும் கடல் பிரதேசமாக இப்பகுதிகள் விளங்கின. இக்கடல் செல்வங்கள் நிறைந்த இப்பகுதிகளுடன் இப்போது கச்சதீவு கடல் பகுதியும் இணைவதால் இலங்கையின் வடகடலில் மீன் பிடி தொழில் வளம் கொழிக்கும் தொழிலாக மாறியிருக்கிறது. இருநாட்டு மீனவர்களும் இப்பகுதியில் மீன் பிடிப்பதால் அவர்களின் வாழ்வாதாரமும் உயர்ந்துள்ளதாக புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

மீன் பிடிக்கும் முறையில் இருநாட்டு மீனவர்களுக்கு மத்தியில் ஒற்றுமை இருந்தாலும், முறை வைத்து மீன் பிடிக்கத் தவறியதால் பிரச்சனைகள் ஏற்படத் தொடங்கின. இரு பகுதி மீனவர்களும் தமிழர்களாக இருந்ததால், மோதல்கள் தவிர்க்கப்பட்டு சகிப்புத்தன்மையுடன் சுமுகமான நிலையே தொடர்ந்தது. ஆனால் இதுவும் அதிக நாள் நீடிக்கவில்லை. இறால் மீன்களை அதிகம் பிடிக்கவேண்டும் என்கிற தமிழக மீனவர்களின் பேராசை பெரும் பிரச்சனையாக மாறியது. இலங்கை நாட்டுப் படகு மீனவர்களின் வாழ்வாதாரமே பாதிக்கப்பட்டது . தமிழ்நாட்டு மீன்பிடித் தொழிலில் புதிய தொழில் நுட்பம் புகுத்தப்பட்டு  இழுவைப் படகுகளின் ( ரோளர் ) எஞ்சின் வேகம் அதிகரிக்கப்பட்டது. புழக்கத்திலிருந்த  மூன்று சிலிண்டர் உள்ள சிறிய எஞ்சின் நீக்கப்பட்டு  ஆறு சிலிண்டர்  உள்ள பெரிய எஞ்சின் பொருத்தப்பட்டு வேகம் அதிகரிக்கப்பட்டது. இதன் வேகத்துக்கு ஏற்றாற்போல் இறால் மீன்பிடி வலைகளும் பெரிதாக வடிவமைக்கப்பட்டது. இதன் மூலம் தமிழ்நாட்டு மீனவர்கள் கச்சதீவுக் கடலிலும், அதைத் தாண்டியும் இறால் மீன்களை பிடிப்பதில் ஆர்வம் காட்டினர். அதற்கேற்ற பலனும் அவர்களுக்குக் கிடைத்தது. இழுவை விசைப் படகுகளின் வேகமும், புதிய தொழில் நுட்பத்திலான மீன்பிடி முறையும் அதிக அளவில் இறால் மீன்களைப் பிடிப்பதற்கு வழிகோலின. இதனால் தமிழ்நாடு மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் உயர்ந்து பணம் கொழிக்கும் தொழிலாக மாறியது.

ஆனால்  இந்த  வகையான இழுவை விசைப்  படகுகளின் ( ரோளர்  ) மீன்பிடி வேகத்துக்கு இலங்கை தமிழ் மீனவர்களால் ஈடு கொடுக்க முடியாத நிலையில், அவர்களது மீன்பிடித் தொழில் பெரிய அளவில் முடங்கிப் போனது.

 ராமேஸ்வரம், மண்டபம், கோட்டைப்பட்டணம், ஜெகதாப்பட்டணம் , மல்லிப்பட்டணம், வேதாரண்யம், ஆற்காட்டுத் துறை, நாகப்பட்டணம் போன்ற இடங்களில் இருந்து, கச்சதீவு கடல் நோக்கி புறப்படும் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மீன்பிடி ரோளர் விசைப்படகுகள் மின்விளக்குகளின் ஒளிவெள்ளத்தில் இலங்கைக் கடல் எல்லையைத் தாண்டி நுழையும்போது, ராமேஸ்வரம் தீவே மிதந்து வருவதுபோல் காட்சியளிக்கும். எல்லை தாண்டி வரும் இக்காட்சியைக் காணும் இலங்கை மீனவர்கள் கதி கலங்கிப் போய்விடுவார்கள். ஏனென்றால் மீன்களுக்காக கடலில் போடப்பட்ட வலைகள் அவர்களின் கண் முன்பாகவே காணாமல் போய்விடும். அந்த அளவுக்கு தமிழ்நாடு விசைப் படகுகளால் ( ரோளர் ) யாழ்ப்பாண மீனவர்களின் வலைகள் அறுக்கப்பட்டு, வாழ்வாதாரமே பாழாகி விடுகின்றது. நாட்டுப் படகு மீன்பிடி முறையில் ( நைலோன் வலை ) வல்லுனர்களான யாழ்ப்பாண மீனவர்கள் பல லட்சங்களை முதலீடு செய்து, பெரிய அளவில் இத்தொழிலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். ஆனால் எல்லை தாண்டிவரும் தமிழ்நாட்டு விசைப்படகுகள் ( ரோளர் ) அவர்கள் கடலில் போட்ட வலைகளுக்கு மேலால் தாண்டி சென்று சேதப்படுத்தி விடுகின்றன. இது தினந்தோறும்  நடைபெறும் துயரம். மீன்பிடி தொழிலுக்காக போடப்பட்ட முதலீடு கடலோடு கரைந்து   காணாமல் போய்விடுகின்றது .   இதனால் யாழ்ப்பாண மீனவர்களின் எதிர்காலமே கேள்விக்குறியாகி விடுகிறது.
ஆனால், தமிழ்நாட்டு மீனவர்கள் இதைப்  பற்றி கவலை கொள்ளாமல் கச்சதீவின் கடல் பகுதியிலுள்ள கடல் செல்வங்களை அள்ளிச் செல்வதில் குறியாக இருந்ததுதான் கவலைக்குரியதான செய்தி. 

படகொன்றுக்கு சராசரி 80 முதல் 100 கிலோ வீதம் ஆயிரம் (ரோளர்) விசைப்படகுகள் நாள் ஒன்றுக்கு பிடிக்கும் இறாலின் நிறை அளவு 80 ஆயிரத்திற்கு அதிக கிலோவாகும். பிடிபடும் மற்றவகை மீன்கள் தனிக் கணக்கு. அவற்றிற்கும் தனி விலை உண்டு. நாள் ஒன்றுக்கு 80 ஆயிரம் கிலோ இறால் பிடிபடுவது ஒரு சராசரிக் கணக்காகும். ஆனால், இதற்கு மேலாகவும் இறால் வகை மீன்கள் தினமும் பிடிபடுகின்றன. இது 1980 -1985 ஆண்டு கணக்காகும். அள்ள அள்ளக்  குறையாத கடல் செல்வங்களான இறால் மீன்கள் கச்சதீவுக் கடலிலும் அதைத் தாண்டிய இலங்கைக் கடல் பகுதியிலும் நிறைந்திருப்பதால்  அதை தமிழ்நாட்டு மீனவர்கள் மட்டும் அள்ளிச் செல்வது எந்தவிதத்தில் நியாயமானது?  கச்சதீவு இப்பொழுது இலங்கைக்கு சொந்தமானாலும் மீன் பிடிக்கும் உரிமை தமிழ்நாட்டு மீனவர்களுக்கும் உண்டு. அதற்காக தமிழக மீனவர்கள் இப்படியா நடந்து கொள்வது?  தமிழ்நாட்டு விசை படகுகளால் இலங்கை மீனவர்களுக்கு ஏற்படும் பொருளாதார இழப்புகளை கண்டு கொள்ளாமல் விட்டால் எதிர்காலத்தில் இரு நாட்டு மீனவர்களுக்கு இடையில் மோதல் ஏற்பட்டு அது தவிர்க்க முடியாத சோகமாகிவிடும்.

ஆனாலும், காலப்போக்கில் இலங்கையில் ஏற்பட்ட அரசியல் மாற்றம் இருநாட்டு மீனவர்களையும் இரத்தம் சிந்தும் அளவுக்கு கொண்டு போய் நிறுத்தியது. 1983 யூலை இனக் கலவரம் எல்லாவற்றையும் தலைகீழாக  மாற்றிப் போட்டது .  சிங்கள இராணுவத்தின் துப்பாக்கி குண்டுகளுக்கு பயந்து ஆயிரம் ஆயிரம் இலங்கை தமிழ் மக்கள் படகுகள் மூலம் அகதிகளாக தமிழ்நாட்டில் தஞ்சமடைந்தபோதுதான் பிரச்சனைகள் ஆரம்பமானது . இதன் தொடர்ச்சியாக இலங்கை தமிழ் இளைஞர்களின்  ஆயுதப் போராட்டம் வலுவடையத் தொடங்கியது. இலங்கைத் தமிழர்களுக்காக தமிழ் நாட்டில் ஏற்பட்ட எழுச்சி இந்திய அரசைத்   திரும்பிப் பார்க்க வைத்தது. எம்.ஜி.ஆர். ஆட்சியிலிருந்து ஆதரவுக் கரம் நீட்டினார். கலைஞர் கருணாநிதி  எதிர்க்கட்சியிலிருந்து  குரல் கொடுத்தார். இதன் விளைவு இந்திய அரசு இலங்கைப் பிரச்சனையில் தலையிட்டது. தமிழ் இளைஞர்களுக்கு பல உதவிகளை செய்தது. இந்தியாவில் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் சுதந்திரமாக நடமாடுவதற்கும், பாக் நீரிணையை கடல் போக்குவரத்திற்கு பயன்படுத்திக் கொள்வதற்குமான அனுமதியும் இந்திய அரசால் மறைமுகமாக வழங்கப்பட்டிருந்தது.  

இதன் பின்பே நிலைமைகள் மேலும்  மோசமாகத் தொடங்கின. இலங்கை அரசு கச்சதீவு கடல்பகுதியில் தனது ஆளுமையை நிலைநாட்ட தனது கடற்படையின் நடமாட்டத்தை அதிகப்படுத்தியது. அத்துடன் இலங்கைத் தமிழ் மீனவர்களுக்கு மீன்  பிடிக்க தடையும் விதித்தது . இது தமிழ்நாட்டு மீனவர்களுக்கு ஆபத்தாக முடிந்தது. கச்சதீவை தாண்டிவரும் மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையால் சுடப்பட்டு விரட்டி அடிக்கப்பட்டார்கள். இத்தாக்குதலில் தமிழ்நாட்டு மீனவர்கள் பலர் கொல்லப்பட்டார்கள். 1983 ம் ஆண்டு முதல் 2013 ம் ஆண்டு வரையிலான 30 வருட காலத்தில் 500 க்கு மேற்பட்ட மீனவர்கள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டும் - ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் காயப்படுத்தப்பட்டும்,  படகுகள் வலைகள் அழிக்கப்பட்டும் இன்றுவரை அது தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றது.

இலங்கை இந்தியாவின் நட்பு நாடாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக 1974 ம் ஆண்டு கைச்சாத்திடப்பட்ட  கச்சதீவு ஒப்பந்தம் இன்று இந்தியாவுக்கு பெரும் தலைவலியாக மாறிவிட்டது. இலங்கை கடற்படையிடமிருந்து தனது சொந்த நாட்டு மீனவர்களை காப்பாற்ற முடியாமல் தவிக்கும் ஒரு சங்கடமான  நிலையே இந்திய அரசுக்கு ஏற்பட்டுவிட்டது. தமிழ்நாட்டு மீனவர்கள் எல்லைதாண்டி மீன் பிடிக்க கூடாது என்று இந்திய அரசு அறிவித்திருந்தாலும் நடைமுறையில் அது சாத்தியமில்லை. ஏனென்றால் ராமேஸ்வரம் கரையிலிருந்து கச்சதீவு 10 கடல் மைல்  தொலைவில் இருப்பதால் மீனவர்களின் விசைப்படகுகள் சாதாரணமாகவே எல்லையை தாண்டிவிடும். இது காலவரை எல்லை தாண்டியே  தமிழ்நாட்டு மீனவர்கள் இறால்  மீன்களைப்  பிடித்து வருகிறார்கள். இலங்கை கடல் பகுதியில் மீன் வளம் இருப்பதால் அதை நோக்கியே தமிழ் நாட்டு மீனவர்கள் உயிரைப்  பணயம் வைத்து மீன் பிடிக்க செல்கிறார்கள். தங்கள் பிழைப்புக்காக உயிரையும் விடுகிறார்கள்.

இது நீண்ட காலமாக தொடரும் சோகம். இதை முடிவுக்குக்  கொண்டு வர இருநாட்டு அரசுகளும் பேசித் தீர்க்க வேண்டும்.  முடங்கிப் போயிருக்கும் இருநாட்டு மீனவர்களின் பேச்சுவார்த்தையை முன்னெடுத்து பிரச்சனைகளுக்குத் தீர்வு காண மத்திய மாநில அரசுகள் முன்வர வேண்டும். அதற்கு இருநாட்டு மீனவர்களும் ஒத்துழைப்புக் கொடுக்கவேண்டும். அதேநேரத்தில் இருநாட்டுத் தமிழர்களின்  தொப்புள்கொடி உறவுமுறையும்  அறுந்து போகாமல் காப்பாற்றப்படவேண்டும். இலங்கைத் தமிழர்களின் பாதுகாப்பு அரணாக என்றும் இருப்பவர்கள் தமிழ்நாட்டுத் தமிழர்கள்தான். இதை கவனத்தில் கொள்ளவேண்டும்.

இந்திய - இலங்கை அரசுகளுக்கிடையில் ஏற்பட்ட கச்சதீவு ஒப்பந்தம் இன்று திசைமாறிச் சென்று கொண்டிருப்பதால்,  ஒப்பந்தத்தை திருப்பப் பெறவேண்டும் என்ற கோஷம் தமிழ்நாட்டு அரசியல் கட்சிகளிடமும் - மக்களிடமும் மேலோங்கி வருகிறது. அதே நேரத்தில் இலங்கைக்   கடற்  படையின் தாக்குதல்களும் கைது நடவடிக்கைகளும் தமிழக மீனவர்களை மேலும் கொதிப்படையச் செய்து வருகின்றன. அவர்களின்  போராட்டங்கள் கண்டு கொள்ளப்படாத நிலையில் தங்களது படகுகளில் வெள்ளைக் கொடிகளை ஏற்றிக் கொண்டு இலங்கை கடல்படையிடம் சரணடைவதற்காக கடலில் இறங்க வேண்டிய துர்ப்பாக்கிய நிலைக்கு தமிழக மீனவர்கள் தள்ளப்பட்டுவிட்டனர்.   இதற்காக  என்ன செய்யப் போகின்றன  மத்திய அரசும் மாநில அரசும்?  ஆட்சி மாறினாலும் காட்சிகள் மாறவில்லை என்ற நிலைதான் இன்னும் தொடர்கிறது.
தமிழ்நாட்டு மீனவர்கள் கச்சதீவு என்னும் குண்டுச் சட்டிக்குள் நின்று குதிரை ஓட்டாமல் தங்கள் மீன்பிடி முறையில் புதிய தொழில் நுட்பத்தைப் புகுத்தி ஆழ்கடல் மீன்பிடி முறைக்குள் நுழைய வேண்டும். இந்தியப் பெருங்கடல் அந்தமான் - நிக்கோபார் தீவுகள் வரை  நீண்டு இந்திய மீனவர்களுக்காக காத்துக்கிடக்கிடக்கிறது. மத்திய அரசும் - மாநில அரசும் ஆழ்கடல் மீன்பிடி முறையை  ஊக்கப்படுத்தினால் இந்த உலகுக்கே இந்தியா  மீன் உணவை வழங்கலாம். அந்த அளவுக்கு இந்தியா கடல்வளம் நிறைந்த  நாடு. மத்திய அரசு ஏன் இதைக் கண்டு கொள்ளவில்லை என்பதுதான் கவலையான செய்தி. 

என்.ஆர்.சோமு       

Thursday, June 19, 2014

தொடரும் வரலாறு...

தீயின் நாக்குகள் வானைத் தொட்டன .
அந்த வீரனை எரித்த
தீயின் நாக்குகள் எம்மையும் சுட்டன.

எங்கள் யுகத்தின்
லட்சிய வீரனே, பத்மநாபா
ஈழம் நோக்கியிருந்த வேழமே!

உன்னைப் பறித்தது
காலமா இல்லை கயமையா?

வரலாறு தொடரும் தோழனே
புரட்சிகர விடுதலை முன்னணித் தலைவனே
நீயும் வரலாற்றைத் தொடர்வாய் - அதன்
பக்கங்களில் படர்வாய்.

சப்புக் கொட்டிக் கொண்டு
ரத்த நாக்கைச் சுழற்றும்
கோழைகள் அதோ....

அவையும் ஒருநாள் மடியும்
அநாகரிகத்தையும் அவமானத்தையும் சுமந்து.
அன்று
அவற்றின் சடலங்களின்மேல்
காறியுமிழும் மக்களின் எச்சில்!

அதன் முன்....

பாம்புக்குப் பால் வார்த்தவர்களே,
அது உங்களையும்
பதம் பார்க்காமலா விட்டுவிடும்?
1990 ஜூன் 19
(பத்மநாபாவும் தோழர்களும் எரியூட்டப்பட்ட வினாடிகளில் அந்தச் சடலங்கள் கருகிய வெம்மையினூடே சுடுகாட்டில் கசங்கிய தாளில் வெதும்பிய கவிதை!)

தோழர் பத்மநாபா நினைவுதினம் இன்று....


நன்றி முகநூல் - ரதன் சந்திரசேகர் பக்கங்கள் 

யூன் 19 தியாகிகள் தினம்

காலம்.....
பல வரலாற்று நாயகர்களை இந்த உலகிற்கு தந்துமிருக்கிறது, தந்துகொண்டுமிருக்கிறது.

அந்த வரிசையில் ஈழமண்ணில் இருந்து பத்மநாபா எனும் மாமனிதனை நல்ல தலைவனாகவும், வழிகாட்டியாகவும் அது  அடையாளம் காட்டியது.ஆனால்...  

அகாலம் ,

அந்த மனிதநேயமிக்க மானுடனை, அவன் நேசித்த மக்களின் விடுதலை நெருங்கிவரும் வேளையில், அவர்களை அவன் தலைமையேற்று வழி நடத்திய பாதி தூரத்திலேயே  கள்ளத்தனமாகக் கவர்ந்து சென்றுவிட்டது.

நல்லதோர் வீணை செய்து அதை நலம் கெடப் புழுதியில் எறிந்துவிட்ட மூடர்களுக்கு துணையாகிப் போனோமோ என்று புலம்பினர் மக்கள்.

காதகன் காலனையும் நோவதைத் தவிர அவர்களால் வேறு எதுவுமே செய்திருக்க முடியவில்லை அப்போ.ஆனாலும்:


காலமானது,காலகாலமாய் ஒன்றைமட்டும் உலகத்திற்கு சொல்லிக் கொண்டுதான் இருக்கிறது

."தர்மத்தின் வாழ்வுதனைச் சூது கவ்வும் , தர்மம் மறுபடி வெல்லும்."எனும் சத்தியம் .

ஈழமக்களின் எதிர்கால வாழ்வுக்கான தர்மத்தினைச் சரியாகவும் தெளிவாகவும் புரிந்து செயல் பட்டவர் தோழர் பத்மநாபா.


அன்று, அதர்மிகளின் அறியாமை, நாபாவைக்  கொன்று எதையோ சாதித்துவிட்டதாக  எக்காளமிட்டது .

ஈழமக்களும் அவரது தோழர்களும் சற்று நிலை குலைந்துதான் போனார்கள் .

வாழும்போது அவனைப் புரிந்துகொள்ள மறுத்தவர்கள் ,அவனின் இருப்பின் அவசியத்தை இன்று உணரத் தொடங்கியுள்ளனர். கண் கெட்டதன் பின்னான ஞானம் எனினும் வரலாறு மீண்டும் திரும்புவது.மக்களுக்கான நல்லதோர் வெளிச்சமே.

அன்று ஈழமண்ணில் பத்மநாபா போன்ற எத்தனையோ மகாவிருட்சங்கள் வெட்டிச் சாய்க்கப் பட்டன,'ஆனால் அந்த விருட்சங்கள் பலகிளை நீட்டி மீண்டும் துளிர்த்து சிலிர்த்து எழுந்து கனிகளைக் கொடுக்கும் என்று வெட்டிய மூடர்கள் நம்பியிருக்க வாய்ப்பில்லைத்தான்.

இன்று அதற்கான காலம் தொடங்கி விட்டதாகவே நம்பலாம்.

'மனிதநேயம் எனும் அடித்தளத்தில் ஐக்கியம் - ஜனநாயகம்- சமாதான சகவாழ்வு எனும் கற்கள் கொண்டு கட்டப்படுகின்ற ஒருதேசம் அந்த நாயகர்களைக் கொண்டாடக் காத்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறது.

அந்தவகையில் எங்கள் வரலாற்று நாயகன் பத்மநாபாவின் நினைவு நாளான யூன் 19ம்' தியாகிகள் தினமாக' நாடெங்கும்  போற்றப்படும். 


ஆம்! தர்மம் மறுபடியும் மறுபடியும் வென்றுகொண்டே இருக்கும்.
 

Friday, April 4, 2014

கவிதைச்சரம்

ஓட்டம் 

னி
நிற்க நேரம் இல்லை
சோட்டா பீம்
ஓடத் தொடங்கிவிட்டான்

வழி நெடுகக்
காத்திருக்கும்
துப்பாக்கிக்காரனை
பெரும் பூதத்தை
நெருப்பை
கழுகை
தலைக்கு மேலே
தொங்கும் பாம்பை
தாண்டிப் போயாக வேண்டும்

ஓட்டம் தொய்வுரும் வேளைகளில்
வேகம் கூட்ட
சில சலுகைகள்

நின்று திதானிக்க அனுமதி இல்லை

வென்றால்
அடுத்தகட்ட ஓட்டம்
தோற்றால்
ஆரம்பத்திலிருந்து மறுபடியும்

இவ்வாறே
அமைந்திருகின்றன
எல்லா விளையாட்டுகளும்
சமயத்தில்
வாழ்க்கை உள்பட

சொட்ட பீம் ஓடத் தொடங்குகிறான்

-சுஜாதா செல்வராஜ் 

*******************************************************

முத்த விகிதம் 

ளிகைக் கடையில்
சில்லறைக்குப் பதில்
சாக்லேட் தருவதுபோல்
இருக்கிறது...
முத்தமிடச் சொல்கையில்
கன்னம் கடிக்கும்
குழந்தையின்
குறும்பு !

ந.சிவநேசன்

*******************************************************

ஆதித் தகப்பன் 

கரம் நகரம் என்று சொல்லிய
நகரம் வர மறுத்து விடுவார் செல்லையா தாத்தா
பேரனைக் காண எப்போதாவது வந்து செல்வார்.

ஞாயிற்றுக் கிழமையொன்றில்
பேரனோடு காய்கறி வாங்கித் திரும்பும்போது
அடுத்து வெட்டக் காத்திருக்கும் ஆடு ஒன்றுக்கு
கீரையை தின்னக் கொடுத்து
உடல் வருடி
திரும்பி திரும்பி
பார்த்துக்கொண்டே வரும் பேரனின் கண்களில்
தன் ஆதித் தகப்பனைக் கண்டுகொண்ட மகிழ்வில்
கூத்தாடத் தொடங்குகிறார் செல்லையா தாத்தா
நடுவீதிஎன்றும் பாராமல்.

- கடங்க நெரியன்    

Saturday, March 22, 2014

இந்த உலகம் நான் வாழப் பொருத்தமாவே இல்லை ...

இந்த உலகம் நான் வாழப் பொருத்தமாவே இல்லை ...

காலையில் எழுந்ததும் குடிப்பதற்கு
தலை மாட்டில் தண்ணீர்

பல் துலக்கி முகம் கழுவ
ஒருவாளி தண்ணீர் .

அது முடித்து வந்தமர்ந்து பத்திரிக்கை திறக்க
கையில் ஒரு கோப்பை தே..நீர்.

கொளுத்தும் வெயிலில் ரோட்டோரம்
கண்ணில் படும் இள ...நீர்.

தொடரும் அரட்டைப் பொழுதுகளில்
உறிஞ்சப்படும் தேநீர் போலும் சுடுநீர்.

மாலைப் பொழுதின் மயக்கத்தில்
எனை உறிஞ்சும் மது  நீர்.

இவ்வாறே தொடரும் வாழ்க்கைச் சுழலில்
எனது வாழ்க்கையும்...

இந்தப் படத்தில் மனிதர் போல் தோன்றும்
இவர்களின் வாழ்க்கையும்.....

எப்படி ஒன்றாக முடியும் ?

சே ...போங்கடா.
இந்த உலகம் என் போன்றோர் வாழப் பொருத்தமாவா இருக்கு?

Monday, January 13, 2014

தை மகளே வா !

வாடீ!  என் 'தை' மகளே.
தை...! தை...! எனத் துள்ளி குதித்து 
என் சித்தத்'தை' குளிர வைத்தாய் 

நீ பிறந்த'தை'
நான் அறிந்த'தை
மனம் மகிழ்ந்த'தை'
'தை'யலே! என் சொல்ல...?

வா! வந்தென் தமிழர் வாழ்வில் 
வசந்தத்'தை' வீசிவிடு 
வெந்த'தை' தின்று 
விதி வந்தால் சாவ'தை'
விரட்டி அடித்துவிடு

பாசத்'தை' நல் நேசத்'தை'
தேசமெங்கும் வி'தை'த்திடு
தேவ'தை'யே 'தை' மகளே 
பா'தை'யை காட்டிவிடு 
தமிழ் தேசத்'தை'
நாட்டிவிடு.